2016.10.05
Pompele submersibile de drenaj pot fi dotate cu următoarele tipuri de palete: vortex, monocanal (închis sau deschis), bicanal (închis sau deschis), multicanal, tip elice şi cu tocător. Alegerea corectă a pompelor submersibile de drenaj este fundamentală pentru funcţionarea corectă a instalaţiei şi durata de viaţă a pompelor. Din acest motiv:
1. trebuie să identificaţi lichidul transportat de pompă: apă curată, pluvială, uzată menajeră sau industrială. Dacă apa conţine particule în suspensie, este foarte important să identificaţi dimensiunea maximă a acestora şi compoziţia lor.
2. trebuie să măsuraţi înălţimea de ridicare, să calculaţi volumul de apă care trebuie evacuat (mc/h sau l/min.) şi pierderile de sarcina în conducta de refluare.

Cu aceste date se poate alege pompa cu caracteristicile de funcţionare potrivite.
Este foarte importantă dimensionarea corectă a instalaţiei: ţeava de refluare trebuie dimensionată astfel ca să nu introducă pierderi de sarcină excesive, trebuie montată o supapă de sens cu pasaj integral iar pompa trebuie amplasată într-un cămin cu dimensiuni potrivite.
1. Diametrul ţevii trebuie să aibă cel puţin diametrul de refluare al pompei. Reduceţi la minim coturile şi juncţiunile.
2. Instalarea supapei de sens cu bilă sau clapetă cu pasaj integral evită refluarea lichidului când pompa se opreşte. Această refulare poate să creeze bule de aer în corpul pompei care se dezamorsează şi ȋn acest caz pompa poate să funcţioneze fără apă cu riscul de a compromite etanşarea mecanică. Dacă căminul construit este mic, refluarea apei poate produce porniri mai dese ale electropompei, fapt care va cauza uzura excesivă a pompei.
3. Majoritatea pompelor de drenaj sunt răcite de lichidul în care sunt scufundate. Din acest motiv este importantă realizarea unui cămin sub nivelul solului unde se aduna lichidul pompat astfel ca pompa să fie răcită în mod continuu. Dimensiunea căminului trebuie să permită funcţionarea corectă a plutitorului/plutitoarelor.

Verificaţi datele electrice inscripţionate pe plăcuţa de identificare a electropompei pentru o
compatibilitate corectă cu reţeaua de alimentare electrică.
Instalaţia Dvs. trebuie să fie echipată cu un întrerupător diferenţial 30mA şi corect împământată.
Electropompele monofazate dotate cu cablu cu ştecher trebuie cuplate doar la prize cu împământare, conform normelor CEE. Nu tăiaţi sau modificaţi ştecherul cu care este livrată pompa.
Electropompele trifazate sunt furnizate cu cablu cu fir galben/verde pentru împământare obligatorie. Pentru a se putea asigura garanţia acestor electropompe, trebuie montat panoul de protecţie adecvat puterii pompei, dotat cu întrerupător general, siguranţe fuzibile şi releu termic de protecţie reglat după curentul absorbit de motor.
Nu folosiţi niciodată cablul electric de alimentare pentru transportarea motorului.
Atenţie
Pentru a ridica şi a fixa electropompa folosiţi o coardă legată de mâner. Nu
folosiţi niciodată cablul de alimentare.
Înainte de a efectua orice lucrare de reparaţie sau de întreţinere, deconectaţi pompa de
la reţeaua electrică.
În timpul funcţionării normale, pompa nu necesită întreţinere programată. Vă sfătuim să
verificaţi periodic debitul furnizat şi curentul absorbit. O reducere a debitului furnizat se poate
datora uzurii pompei, în timp ce creşterea curentului absorbit indică frecări mecanice
anormale în motor sau în pompă.
<< Înapoi
Sunt de acord cu Termenii şi condiţiile de utilizareAcceptare