Descriere scurtă a produsului
Prescontrol electronic INTELLITANK pentru vase de expansiune.Caracteristici tehnice
Tensiune de alimentare 220/250V a.c.
Frecvenţă 50/60 Hz
Amperaj max. 20(8) A
Protecţie IP 65
Presiune max. 8 bar
Temperatură max. de funcţionare 50˚C
Descriere detaliată a produsului
Prescontrol electronic pentru comandarea directă a unei electropompe cu protecţie împotriva lipsei de apă compatibil cu orice vas de expansiune. Datorită senzorului intern, INTELLITANK , furnizează un flux constant la utilizare evitând creşterea/descreşterea continuă a presiunii. INTELLITANK detectează lipsa de apă în aspiraţie a electropompei oprind funcţionarea acesteia şi semnealează anomalia printr-un led roşu (failure).
Elimină pornirile frecvente a pompei în cazul în care sunt prezente mici pierderi de apă în instalaţie. Avantajul flanşei INTALLITANK fată de prescontrolul clasic este autonomia de apă oferită de vasul de expansiune. Intallitank porneşte electropompa numai cănd se goleşte vasul.
Prescontrol electronic asamblabil cu vas de expansiune orizontal de orice dimensione sau Hydrosferă pana max. 5 litri.
Instalarea acestuia trebuie făcută de către persoane specializate şi instalaţia electrică trebuie să fie dotată cu întrerupător automat magnetotermic diferenţial IΔn=30mA.
Conexiunile electrice greşite pot cauza daune ireparabile la partea electronică a dispozitivului.
Sunt de acord cu Termenii şi condiţiile de utilizareAcceptare