Descriere scurtă a produsului
Panou de protecţie electronică pentru electropompă monofazică cu protecţie amperometrică şi control de nivel cu sonde.
Un singur panou de protecţie pentru gama de electropompe submersibile de la 0,5-3 HP/ 230±10% V.
Descriere detaliată a produsului
CARACTERISTICE GENERALE

Panou cu componente electronice
Tensiune de alimentare ̴ 50/60 Hz 230±10% V
Circuitul de comandă al electropompei - presostat, regulator de nivel (max.-min); sondele pentru controlul de nivel sunt alimentate cu tensiune foarte mică
Selector pentru control de nivel cu plutitor/sonde: ND (normal deschis) pentru evacuare şi NI (normal închis) pentru umplere
Led de semnalizare a stării electropompei: aprins = electropompa în funcţiune; când clipeste = electropompa este oprită de sistemele de protecţie
Selector pentru funcţionare automată/oprire/manuală (în ultimul caz comanda este realizată cu întoarcerea automată la poziţia de oprire)
Protecţia electronică reglabilă între 2 şi 18A max.
Timpul de întârziere a protecţiei este de ̴ 3 sec.
Fuzibil de protecţie pentru motor
Întrerupător general cu dispozitiv de blocaj (nu se poate deschide panoul dacă întrerupătorul general nu este pus pe poziţia 0)
Cutia este din material termoplastic
Clasa de protecţie: IP50.

CONDIŢII DE UTILIZARE
Temperatura mediului -5/40˚C
Umiditate relativă 50% cu temperatură max. 40˚C.
Sunt de acord cu Termenii şi condiţiile de utilizareAcceptare